Hebrew (Israel)English (United Kingdom)


עלייך להיות מחובר למערכת בכדי להזמין פגישה.

הזמנת מקום

אנא הרשמו במערכת לצורך הזמנת כרטיסים. כל משתמש יכול להזמין כרטיס אחד לכל הקרנה.
שם:
טלפון:
דוא"ל:
:
אירוע:
קוד לביטול:
 
כרטיסים יחולקו בעמדת חלוקת הכרטיסים 3 שעות לפני תחילת ההקרנה. כרטיס שלא ייאסף שעה לפני תחילת ההקרנה יבוטל.
*
עיצוב האתר: אולגה גולצר