Hebrew (Israel)English (United Kingdom) קול קורא – פרסים יעודים ליוצרים צעירים

בית הספר לאומנויות הקול והמסך במכללה האקדמית ספיר ופסטיבל קולנוע דרום
מזמינים יוצרים צעירים להגיש מועמדות לתחרות הענקת פרסים יעודים לשנת 2014
ומבקשים לסלול דרך ליוצרים צעירים אשר בוחרים ליצור סרטים, ומתקשים לעשות זאת בשל העדר מימון ומשאבים הפקתים.

אנו מחפשים פרויקטים פורצי גבולות שעוסקים בטקסטים ייחודיים ומאתגרים, המביאים לידי ביטוי את שפתו הקולנועית הייחודית של היוצר. אנו מעוניינים בפרויקטים המציעים לצופים מסע קולנועי, לא תמיד ברור ומוגדר, אבל תמיד מלא באנושיות ובאהבת אדם. אנו מחפשים יוצרים שמעיזים הן מבחינה צורנית והן מבחינה תכנית, ואנו מתעניינים במסע שהוא לא רק מסע נרטיבי, אלא גם מסע צורני המחפש אחר דרכים חדשות של מבע קולנועי. מסע שאין בסופו סימני קריאה, אלא דווקא שורה של סימני שאלה מסקרנים ומרתקים.

מהות הפרס:

עד 4 פרסים ייעודים בסך כולל של כ-70,000 ₪ יוענקו ליצירה אודיו-ויזואלית, מאחד או יותר מהסוגים הבאים:

1. פיתוח תסריט לסרט עלילתי באורך מלא, ו/או בשלבי פיתוח של סרט תיעודי

2. השלמת הפקה של סרט עלילתי באורך מלא ו/או סרט תיעודי אשר נמצאים בשלבי הפקה מתקדמים

זכאים להגשת מועמדות:

יוצרים צעירים, שאינם סטודנטים ושסרטיהם נעשו מחוץ למסגרת לימודית.

מועד הגשה: עד 27.4.2014

על מנת להשתתף בתחרות יש להוריד ולמלא את טופס הרישום באתר הפסטיבל בכתובת הבאה:  csf.sapir.ac.il ולהגיש את החומרים הבאים ב-4 עותקים אל: נועה קולקר, פסטיבל קולנוע דרום, המכללה האקדמית ספיר, ד.נ חוף אשקלון 79165

• טופס הרשמה מודפס מלא וחתום ע"י היוצר המגיש מועמדות לפרס. (את הטופס ניתן להוריד באתר הפסטיבל : csf.sapir.ac.il)

הנהלת הפסטיבל תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכל שלב, לפסול מועמדות של כל סרט ו/או יוצר אשר פרטיו הרשומים בטופס ההרשמה אינם מלאים ו/או נכונים.

בנוסף יש להגיש את המסמכים הבאים לפי הפירוט שלהלן:

לפיתוח תסריט עלילתי

• סינופסיס מורחב 5 עמודים

• הצהרת כוונות היוצר

• תיאור דמויות

לפיתוח סרט תיעודי

• תחקיר עד 5 עמודים

• תקציר עד 5 עמודים

• 6 סצנות מתוך הסרט

להשלמת הפקה סרט תיעודי וסרט עלילתי באורך מלא

• סינופסיס שאורכו לא יעלה על עמוד אחד

• הצהרת כוונות היוצר

• ראפ קאט

• לוחות זמנים להשלמת הפרויקט

• תקציב ומקורות מימון נוספים

התחרות תנוהל ע"י פסטיבל קולנוע דרום ו/או מי שימונה לשם כך על ידו בהתאם לתקנון התחרות המפורסם באתר פסטיבל קולנוע דרום בכתובת: http://csf.sapir.ac.il/. ההשתתפות בתחרות והפרסים כפופים לתנאי התקנון.

מייל לבירורים: כתובת דוא"ל זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת

*הפרסים מוענקים בתמיכת המועצה הישראלית לקולנוע ומותנים בהעברת הכספים המתאימים למחלקה עבור פרסים אלו ממנהל התרבות ממשרד המדע, התרבות והספורט, ע"פ המלצת המועצה הישראלית לקולנוע ו/או משרד האוצר

 
 
*
עיצוב האתר: אולגה גולצר