Hebrew (Israel)English (United Kingdom)

קולנוע דרום החדש - תוכנית בוגרים

 

פסטיבל קולנוע דרום העמיד מאז היווסדו את תוכנית סרטי הבוגרים של מכללת ספיר במרכז הווייתו וכסיבת קיומו. תחרות סרטי הבוגרים היא חוט השדרה של הפסטיבל והיא מגלמת את תפיסתנו שהפסטיבל הוא השלב הראשון ביציאתם של תלמידינו מהחממה של המכללה לעולם העשייה בחוץ.

 

סרטי הבוגרים, שאיכותם ורמתם המקצועית גדלים משנה לשנה, הם ביטוי נאמן לפרץ האנרגיה ולכוחות היצירה שמבעבעים בספיר. הסרטים חושפים מגוון רחב ועשיר של חוויות, קולות ועולמות, שמבטאים את חיי תלמידינו, את החברה המורכבת בה אנו חיים ואת רוח הזמן. כמו התכנים, כך גם הצורות והז'אנרים מגוונים ביותר: סרטי אנימציה, סרטים תיעודיים, סרטים עלילתיים ופיילוטים טלוויזיוניים. שאיפתנו המתמדת לעודד שיתופי פעולה בין מסלולי היצירה השונים שלנו נותנת השנה פרי. היא מגיעה לשיאה בפרויקט משותף שלנו ושל התזמורת האנדלוסית - אשדוד, שיצרה וביצעה את המוזיקה לשישה מסרטי הבוגרים שלנו במסלולי אנימציה, טלוויזיה וקולנוע. זהו חלק מפרויקט, שראש מסלול הלחנה ופסקול לסרטים, יונתן בר גיורא, יזם והפיק. פרט לכך, מספר גדול במיוחד של סרטי בוגרינו ממסלולי הקולנוע, הטלוויזיה והאנימציה נהנו השנה מעיצוב פסקול והלחנה מקצועיים של תלמידי מסלול הלחנה ופסקול לסרטים בבית הספר שלנו.

 

על אף העושר, המגוון והייחוד האינדיווידואלי של כל יוצרת ויוצר, קיים מכנה משותף לכלל הסרטים, שמבטא את רוח בית הספר: הסרטים אנושיים, אישיים, מתבוננים ומחפשים את דרכם. התלמידים מתחברים לעצמיותם, לאמת הפנימית שלהם, לאישיותם ולעולמם. הם חלק ממשפחה וקהילה, אך גם ממעגל רחב של החברה הישראלית, וסרטיהם משקפים נאמנה את מצוקותיה ותקוותיה. הם מחפשים דרך לבטא זאת ביצירתם, תוך שימוש במבע קולנועי אישי והולם את נושא הסרט וכאלטרנטיבה ל"זרם המרכזי" הדומיננטי. כל זאת מבלי לוותר על
מקצוענות ושאיפה לשלמות.

 

מיקומנו בפריפריה, במדבר, ואוכלוסיית הסטודנטים והמורים ההטרוגנית במוצא וברקע התרבותי שלנו, מאפשרים דיאלוג חי בין התלמידים והמורים, ויוצרים את ההוויה המיוחדת של בית הספר לאמנויות הקול והמסך, שבאה לידי ביטוי בסרטי הבוגרים המוקרנים בפסטיבל. כמו בשנה שעברה, גם השנה בחרנו לא לערוך מיון מוקדם של סרטי הבוגרים ולאפשר לכל סרטיהם להתקבל לתחרות הראשית בפסטיבל. הפעם התחרות תתקיים בשלב אחד על-ידי חבר שופטים אחד, בארבע קטגוריות נפרדות: דרמות וסרטי תעודה ממסלולי קולנוע וטלוויזיה, אנימציה, פיילוטים טלוויזיוניים ופסקול. בקטגוריית הפסקול יתחרו כל הסרטים שהמוזיקה ועיצוב הפסקול שלהם נעשו על-ידי תלמידי ובוגרי מסלול הלחנה ופסקול לסרטים של בית הספר.

 

איחולי הצלחה חמים לבוגרינו בצאתם לעולם העשייה המקצועי.

 

פרופ' ענר פרמינגר, ראש מסלול קולנוע
בית הספר לאמנויות הקול והמסך, המכללה האקדמית ספיר

 
 
*
עיצוב האתר: אולגה גולצר