Hebrew (Israel)English (United Kingdom)

תחרות קולנוע עלילתי עצמאי

 

פסטיבל קולנוע דרום מזהה את המגמה החדשה והמרתקת בקולנוע הישראלי, שבה יותר ויותר יוצרים מפיקים סרטים עלילתיים באורך מלא ובתקציב הפקה מינימלי. דבר שמאפשר חופש פעולה יצירתי וקולנוע חופשי ממגבלות. אנו מאמינים שמגמה זו עשויה להשפיע ולשנות את הקולנוע הישראלי המוכר.לפיכך, גם השנה תוקדש משבצת המיועדת לסרטים עלילתיים עצמאיים. מסגרת תחרותית  זו מאופיינת בעשייה קולנועית בעלת נקודת מבט אישית וייחודית של יוצריה על עולמם, עשייה שהיא לעתים פרועה וחצופה ולעיתים שקטה ומהורהרת, עשייה קולנועית המערערת את הקולנוע הישראלי המסחרי והסדור ומאתגרת אותו.

במסגרת זו נבחרו להקרנה ארבעה סרטים מרתקים, שונים במהותם ובדרך בה השתמשו בשפת הקולנוע. כל סרט שופך אור על פינה אחרת במציאות הישראלית. הסרטים מתארים בדיוק רב מצב קיומי פרטי ואולי דווקא בשל כך מצליחים לגעת במציאות כללית גדולה יותר. 

 

הסרט הזוכה הוא

פרס על סך 7,500 ש"ח
ויזה // אבישי סיוון
מנימוקי השופטים: "הסרט מדויק מאוד, מינימליסטי וקומוניקטיבי. הבמאי מספר סיפור בצורה פשוטה, עם סגנון ייחודי משלו, ויזואלי ואינטליגנטי במיוחד. הסרט מערב באופן אקטיבי ונדיב את הצופה, ומתחבר לרפרנטים קולנועיים. הסרט בנוי מניגודים שיוצרים הגיון, עם הומור שיש בו מועקה"

 
 
 
*
עיצוב האתר: אולגה גולצר