סדנת אמן עם וימוקטי ג'יאסונדרה

בהנחיית אבנר פיינגלרנט