"יוצרים עתיד לתחבורה" – תחרות ביוזמת קק"ל גרמניה וקק"ל ישראל.
הקרן הקיימת לישראל – JNFגרמניה, יזמה תכנית - "יוצרים עתיד לתחבורה". התכנית נועדה להדק את שיתוף הפעולה הגרמני-ישראלי בתחום החינוך הסביבתי. התכנית נערכת לציון 50 שנה לכינון יחסים דיפלומטים בין שתי המדינות. במסגרת התכנית נערכה תחרות בין תלמידים מכיתות ז- י"ב בישראל ובגרמניה בה התבקשו התלמידים לבחון את נושא התחבורה הקיימות והעשייה הקולנועית ולהכין סרטון קצר בן 5 – 10 דקות בנושא תחבורה בת קיימא.  הפרסים ניתנו בשתי קטגוריות: הראשונה -  קטגורית "תחבורה בת קיימא" – בקטגוריה זו זכו תלמידים שהציעו פתרונות תחבורתיים יצירתיים ומגוונים. השנייה -   קטגורית " יצירה קולנועית" – בקטגוריה זו זכו תלמידים שהכינו הסרטים הטובים ביותר. בפסטיבל קולנוע דרום יוקרנו חמשת הסרטים שזכו במקומות 1-5 בישראל ובגרמניה בקטגוריה של "יצירה קולנועית" – סרטים אלו יזכו לחשיפה בינלאומית ראשונית.
צור מיכאל, יזם פסטיבל אקו- קולנוע ומומחה לקיימות ולקולנוע- ינחה את  הערב ויקיים דיון סביב הסרטים.
למידע נוסף בנוגע לתחרות ולערב חגיגי זה ראו באתר שלנו.
Logo-ig50keren-575_2013908T165433