הקרנה של פרק ראשון בסדרה "מגש הכסף"

בהנחיית דורון צברי
בהשתתפות אורי סדן

בשיתוף עמותת רעות

ערוץ 8  עמותת רעות