גם ביצירה דוקומנטרית זו הבימאית סלינה מורגה נשארת בטריטוריה התמטית-נרטיבית הנוחה לה: חיי היום-יום של ילדים ונוער ארגנטינאים בורגנים והקונפליקטים האינהרנטיים של חייהם. הפעם מורגה בוחרת להתמקד במרחב הטבעי ביותר לימי הנעורים הסוערים – כותלי בית הספר. מצלמתה של מורגה משוטטת ברחבי בית הספר הרגיל מספר 5 שבפראנה, עיר הולדתה. באמצעות תיעוד מקיף של מוסד זה, שבו 1600 תלמידים החל בשכבת הגן (גילאי (5-6 ועד לשכבה יב הבוגרת, מורגה מתמקדת באינטראקציה בין התלמידים ומוריהם במסדרונות בית הספר. היא חודרת לתוך הכיתות והשיעורים, מצלמת ישיבות מורים והנהלה ומציגה באופן מינימליסטי, קליל ואף קומי את ההוויה הבית ספרית במוסד חינוכי ארגנטינאי ממוצע.

במה שלכאורה נראה כיישור קו עם מסורת הקולנוע הישיר – Direct Cinema דוגלת מורגה בתפיסת הדוקומנטריסט כזבוב על הקירשאינו משפיע בשום צורה על המתחולל מולו ומתעד זאת ללא כל התערבות. מורגה מתבוננת מהצד ומשתדלת כמה שפחות להנכיח את עצמה ואת מצלמתה. כשעלילת הסרט מתגלגלת לתיעוד מערכת הבחירות לנשיאות בית הספר, מורגה מוצאת את עצמה בלב לבה של מערכה פוליטית המהווה שיקוף בזעיר אנפין של הפוליטיקה הארגנטינאית הסוערת.

צוות

מפיק/ה: סלינה מורגה ,חואן ווילגס | חברת הפקה: Tresmilmundos Cine | תסריט: סלינה מורגה, חואן ווליגס | צילום: פרננדו לוקט | עריכה: חואן פאבלו דוקמפו