קולנוע דרום 2016 ממשיך גם השנה לפרוץ את גבולותיו הגיאוגרפיים של הפסטיבל ולקיים אירועים והקרנות גם בישובים נוספים באזור הדרום. סרטים נבחרים מתכנית הפסטיבל יוקרנו בנתיבות, רהט, אופקים ובמעון השיקומי עלה נגב – נחלת ערן. קולנוע פורץ גבולות נולד מתוך הרצון לקרב את השוליים, מתוך השאיפה למצוא דרך לחבר גם את הרחוקים, ומתוך האמונה כי במקום בו בוערת כמיהה לתרבות ולקולנוע, נותר רק לבנות את הגשר בין הקצוות ולהנגיש את החוויה התרבותית. התכנית נרקמת יחד עם שותפינו הטבעיים ליצירה, הכוחות המקומיים, ששואפים כמונו לחולל מהלך ליצירת שגרה תרבותית איכותית באזור.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————