פיתוח סדרות דרמה – כיתת אמן בהשתתפות גל זייד

בהנחיית ענת סלע ענבר