קולנוע דרום 2015 ממשיך גם השנה לפרוץ את גבולותיו הגיאוגרפיים של הפסטיבל ולהתארח ביישובי המעטפת של העיר שדרות. מיטב התוצרת הקולנועית המוצגת בפסטיבל תוצג גם ברהט, באופקים ובנתיבות. קולנוע פורץ גבולות נולד מתוך הרצון לקרב את השוליים, מתוך השאיפה למצוא דרך לחבר גם את הרחוקים, ומתוך האמונה כי במקום בו בוערת כמיהה לתרבות ולקולנוע, נותר רק לבנות את הגשר בין הקצוות ולהנגיש את החוויה התרבותית. התכנית נרקמת יחד עם שותפינו הטבעיים ליצירה, הכוחות המקומיים, ששואפים כמונו לחולל מהלך ליצירת שגרה תרבותית איכותית באזור.