איך מתרגמים מחשבה או רעיון לדימוי קולנועי? איך מספרים סיפור בשפה קולנועית?

הצצה לתהליכי העבודה שהתקיימו בסדנה ניסיונית במהלך השנה האחרונה, בה חקרנו אסטרטגיות שונות של עשייה קולנועית, תוך התנסות באופני מבע שונים ומתוך כוונה לפתח את נקודת מבטה/ו של היוצר/ת.

בהשתתפות סטודנטים מהסדנה ובהנחיית ענת אבן