ראידצעיר בדואימשתחרר משירותו הצבאי וחוזר לכפר בו גדל בפזורהדרומית לבאר שבעהוריו מצפים ממנו לממש את השידוך המיועד לולמצוא עבודה מסודרת ולהיכנס לתלםאך לראיד תכניות משלוהוא מעוניין להציל את עדר הצאן המשפחתי שעומד למכירה ולפתוח עסק לאירוח בדואי על אם הדרך לאילתהעניינים מסתבכים כאשר הוא מתאהב בחברתו של בן דודו.

צוות

מפיק: מרק רוזנבאום, מיכאל רוזנבאום, מייקל אקלט | תסריט: מושון סלמונה | שחקנים: ראיד – מחמוד שלבי, סלימן – אדם אלהוזייל, נופר – בת חן סבג, וואליד – חליפה נאטור, עלי – עדנאן אבו וואדי, מרים – מייסה עבדל האדי, סייד – בילאל אלאסאד
| צילום: דניאל קדם | מוזיקה מקורית: פרנק חיים אילפמן | צוות נוסף: מקליט – אולג קייזרמן
עיצוב תלבושות – ים ברוסילובסקי
| ארט: תמר גדיש