25 שנה עברו מאז יצא לראשונה סרטו של אייל סיון  יזכור: עבדי הזכרון השנה במסגרת קולנוע פורץ גבולות בחרנו להקרין את הסרט התיעודי פורץ הדרך ברהט. סרטו של סיון הוא סרט עטור פרסים שהוקרן מסביב לעולם,  בסרט עוקב סיון אחר הבניית הזיכרון הקולקטיבי הישראלי מגן הילדים ועד לשבועת החיילים בצה”ל. בתום ההקרנה יתקיים דיון על הסרט בנוכחות הבמאי.