לאחר שגילה שדודו הבכור “ישראל” נעלם לפני 65 שנה משכונת “פרדס כ”ץ” חוזר במאי הסרט אל המקום. הוא פונה אל דודיו האחרים: גבריאל שהשתחרר זה עתה לאחר 35 שנה מהכלא, דוד אריה ששקוע במחשבות והרהורים על ספת אימו, ודוד אורי המחפש אהבה ואוסף ברזל בעזרת עגלון ברחבי השכונה.

המסע הפואטי בעקבות הדוד האבוד מעורר שאלות של זהות, גורל, חלומות ותקוות.

למאמר על הסרט מאת יעל מונק

צוות

מפיק: ערן ברק | צילום: ערן ברק | עריכה: בת שבע ינקו | פסקול: רונן נגל | מוזיקה מקורית: אבי בללי | מחקר: רינה שתיל | צוות נוסף: צילום נוסף: פיליפ בלאיש, איתמר מנדס פלור, תחקיר ויזואלי: קרנית מנדל