@ATOMS & VOID_sergey

ריאיון קצר עם סרגיי לוזניצה

מאת לב גולצר וארז פרי 1: בסרטים התיעודיים שלך תמיד מורגש סוג של ריחוק של היוצר מיצירתו, ואף פעם לא רואים גיבור. דבר...
027

ריאיון עם סנדרה קוגוט

כשרואים את הסרטים של סנדרה קוגוט מקבלים תחושה של מיידיות וקרבה בלתי אמצעית אל החיים. אין זה מן הנמנע שאישיותה...