קול קורא

בית הספר לאומנויות הקול והמסך במכללה האקדמית ספיר ופסטיבל קולנוע דרום מזמינים יוצרים ומפיקים צעירים להגיש מועמדות לתחרות הענקת פרסים יעודים לשנת 2016 ומבקשים לסלול דרך ליוצרים ומפיקים צעירים אשר בוחרים ליצור סרטים, ומתקשים לעשות זאת בשל העדר מימון ומשאבים הפקתים.

אנו מזמינים יוצרים ומפיקים צעירים המעורבים בהפקת פרויקטים פורצי גבולות שעוסקים בטקסטים ייחודיים ומאתגרים, המביאים לידי ביטוי את שפתו הקולנועית הייחודית של היוצר, פרויקטים המציעים לצופים מסע קולנועי, לא תמיד ברור ומוגדר, אבל תמיד מלא באנושיות ובאהבת אדם להשתתף בתחרות אותה מקיים זה השנה החמישית בית הספר לאומנויות הקול והמסך.

לשם כך, אנו מזמינים אתכם, יוצרים ומפיקים שמעיזים הן מבחינה צורנית והן מבחינה תכנית, ואנו מתעניינים במסע שלכם, שהוא לא רק מסע נרטיבי, אלא גם מסע צורני המחפש אחר דרכים חדשות של מבע קולנועי. מסע שאין בסופו סימני קריאה, אלא דווקא שורה של סימני שאלה מסקרנים ומרתקים להגיש מועמדות לתחרות.

מהות הפרס/ים*:

עד 4 פרסים ייעודים בסך כולל של כ-70,000 ₪ יוענקו ליצירה אודיו-ויזואלית, משני סוגים:

1. פיתוח תסריט עלילתי באורך מלא ופיתוח סרט תיעודי

2. השלמת הפקה של סרט עלילתי באורך מלא והשלמת הפקה של סרט תיעודי אשר נמצאים בשלבי הפקה מתקדמים.

זכאים להגשת מועמדות:

יוצרים ומפיקים צעירים, שאינם סטודנטים ושסרטיהם נעשו מחוץ למסגרת לימודית.

מועד הגשה: עד יום ראשון  3.4.2016

על מנת להשתתף בתחרות יש להוריד את טופס הרישום

לאחר מכן יש למלאו, לשלוח אותו לכתובת הבאה: lioro@sapir.ac.il וכן לשלוח אותו יחד עם החומרים הנוספים הנדרשים בהתאם לתקנון גם לכתובת הבאה, ב- 4 עותקים אל: ליאור אורון, פסטיבל קולנוע דרום, המכללה האקדמית ספיר, ד.נ חוף אשקלון 79165, ולוודא קבלתם.

התחרות תנוהל ע”י פסטיבל קולנוע דרום ו/או מי שימונה לשם כך על ידה בהתאם לתקנון התחרות ההשתתפות בתחרות, ניהולה, וכן כל הכרוך בה לרבות הענקת הפרסים כפופים לתנאי התקנון.

להורדת התקנון

מייל לבירורים: lioro@sapir.ac.il

*הפרסים מוענקים בתמיכת המועצה הישראלית לקולנוע ומותנים בהעברת הכספים המתאימים למחלקה עבור פרסים אלו ממנהל התרבות ממשרד המדע, התרבות והספורט, ע”פ המלצת המועצה הישראלית לקולנוע ו/או משרד האוצר