קול קורא – פרסים יעודים ליוצרים צעירים

בית הספר לאומנויות הקול והמסך במכללה האקדמית ספיר ופסטיבל קולנוע דרום מזמינים יוצרים צעירים להגיש מועמדות לתחרות הענקת פרסים יעודים לשנת 2015
ומבקשים לסלול דרך ליוצרים צעירים אשר בוחרים ליצור סרטים, ומתקשים לעשות זאת בשל העדר מימון ומשאבים הפקתים.

אנו מחפשים פרויקטים פורצי גבולות שעוסקים בטקסטים ייחודיים ומאתגרים, המביאים לידי ביטוי את שפתו הקולנועית הייחודית של היוצר. אנו מעוניינים בפרויקטים המציעים לצופים מסע קולנועי, לא תמיד ברור ומוגדר, אבל תמיד מלא באנושיות ובאהבת אדם. אנו מחפשים יוצרים שמעיזים הן מבחינה צורנית והן מבחינה תכנית, ואנו מתעניינים במסע שהוא לא רק מסע נרטיבי, אלא גם מסע צורני המחפש אחר דרכים חדשות של מבע קולנועי. מסע שאין בסופו סימני קריאה, אלא דווקא שורה של סימני שאלה מסקרנים ומרתקים.

מהות הפרס:
עד 4 פרסים ייעודים בסך כולל של עד כ-70,000 ₪ יוענקו ליצירה אודיו-ויזואלית, משני סוגים:
1. פיתוח תסריט עלילתי באורך מלא וסרט תיעודי
2. השלמת הפקה של סרט עלילתי באורך מלא וסרט תיעודי אשר נמצאים בשלבי הפקה מתקדמים.*

זכאים להגשת מועמדות:
יוצרים צעירים, שאינם סטודנטים ושסרטיהם נעשו מחוץ למסגרת לימודית.
מועד הגשה: עד 25.5.2015

על מנת להשתתף בתחרות יש להוריד ולמלא את טופס הרישום באתר הפסטיבל ולהגיש את החומרים הבאים עפ”י המפורסם בתקנון ב-4 עותקים אל: דאנה שור אסטגסי, פסטיבל קולנוע דרום, המכללה האקדמית ספיר, ד.נ חוף אשקלון
התחרות תנוהל ע”י פסטיבל קולנוע דרום ו/או מי שימונה לשם כך על ידה בהתאם לתקנון התחרות המפורסם באתר פסטיבל קולנוע דרום בכתובת: http://csf.sapir.ac.il ההשתתפות בתחרות והפרסים כפופים לתנאי התקנון.

יש לקרוא את תקנון התחרות:
תקנון יוצר ויצירה

יש למלא את טופס הרישום:
טופס הרשמה

נא לשלוח את הטופס המלא לאימייל:

csf-project@sapir.ac.il

*הפרסים מוענקים בתמיכת המועצה הישראלית לקולנוע ומותנים בהעברת הכספים המתאימים למחלקה עבור פרסים אלו ממנהל התרבות ממשרד המדע, התרבות והספורט, ע”פ המלצת המועצה הישראלית לקולנוע ו/או משרד האוצר