פסטיבל קולנוע דרום מזהה את המגמה החדשה והמרתקת בקולנוע הישראלי, שבה יותר ויותר יוצרים מפיקים סרטים עלילתיים באורך מלא ובתקציב הפקה מינימלי. דבר שמאפשר חופש פעולה יצירתי וקולנוע חופשי ממגבלות. אנו מאמינים שמגמה זו עשויה להשפיע ולשנות את הקולנוע הישראלי המוכר. לפיכך, גם השנה תוקדש משבצת המיועדת לסרטים עלילתיים עצמאיים. מסגרת תחרותית זו מאופיינת בעשייה קולנועית בעלת נקודת מבט אישית וייחודית של יוצריה על עולמם, עשייה שהיא לעתים פרועה וחצופה ולעיתים שקטה ומהורהרת, עשייה קולנועית המערערת את הקולנוע הישראלי המסחרי והסדור ומאתגרת אותו.

במסגרת זו נבחרו להקרנה סרטים מרתקים, שונים במהותם ובדרך שבה השתמשו בשפת הקולנוע. כל סרט שופך אור על פינה אחרת במציאות הישראלית. הסרטים מתארים בדיוק רב מצב קיומי פרטי, ואולי דווקא בשל כך מצליחים לגעת במציאות כללית גדולה יותר.

תמיכה לעידוד הפצת הסרט בסך 7,500 ש”ח תוענק לסרט הזוכה באדיבות קרן הקולנוע הישראלי.