פסטיבל קולנוע דרום העמיד מאז היווסדו את תכנית סרטי הבוגרים של מכללת ספיר במרכז הווייתו וכסיבת קיומו. תחרות סרטי הסטודנטים היא חוט השדרה של הפסטיבל, והיא מגלמת את תפיסתנו שהפסטיבל הוא השלב הראשון ביציאתם של תלמידינו מהחממה של המכללה לעולם העשייה בחוץ.

סרטי הבוגרים, שאיכותם המקצועית ורמתם עולות משנה לשנה, מהווים ביטוי נאמן לפרץ האנרגיה ולכוחות היצירה שמבעבעים בספיר. הסרטים חושפים מגוון רחב ועשיר של חוויות, קולות ועולמות שמבטאים את חיי תלמידינו, את החברה המורכבת בה אנו חיים ואת רוח הזמן. כמו התכנים, כך גם הצורות והז’אנרים מגוונים ביותר: סרטי אנימציה, סרטים תיעודיים, סרטים עלילתיים ופיילוטים טלוויזיוניים. שאיפתנו המתמדת לעודד שיתופי פעולה בין מסלולי היצירה השונים שלנו נותנת פרי ובכל שנה חלק מסרטי הבוגרים הם תוצר מובהק של שיתוף פעולה בין המסלולים השונים. בוגרי מסלול פסקול כותבים מוזיקה ומעצבים את הפסקול של סרטי הקולנוע, הטלוויזיה והאנימציה, תלמידי התסריטאות עובדים בשיתוף פעולה עם מסלולי ההפקה, ולעיתים קיימים גם שיתופי פעולה בין תלמידי האנימציה לסרטי הקולנוע והטלוויזיה.

על אף העושר, המגוון והייחוד של כל יוצרת ויוצר, קיים מכנה משותף לכלל הסרטים, שמבטא את רוח המחלקה: הסרטים אנושיים, אישיים, מתבוננים ומחפשים דרך. התלמידים מתחברים לעצמם, לאמת הפנימית שלהם, לאישיותם ולעולמם. הם מהווים חלק ממשפחה, מקהילה וממעגל רחב של החברה הישראלית, וסרטיהם משקפים נאמנה את מצוקותיה ותקוותיה. הם מבטאים זאת ביצירתם, תוך שימוש במבע קולנועי אישי והולם לנושא הסרט, וכאלטרנטיבה ל”זרם המרכזי” הדומיננטי. וכל זאת מבלי לוותר על מקצוענות ושאיפה לשלמות.

היותנו ממוקמים בפריפריה, במדבר, יחד עם אוכלוסיית הסטודנטים והמורים ההטרוגנית במוצא וברקע התרבותי, מאפשרים דיאלוג חי בין התלמידים והמורים, ויוצרים את ההוויה המיוחדת של המחלקה לקולנוע וטלוויזיה, המתבטאת בסרטי הסטודנטים המוקרנים בפסטיבל.

פרופ’ ענר פרמינגר, ראש מסלול קולנוע
המחלקה לאמנות הקול והמסך, המכללה האקדמית, ספיר.