אודי ליאון מארח: צפייה בקטעים מסרטים ושיחה על החיבור בין שאלות החיים העכשוויות ביותר עם הטקסט הקולנועי ועם שכבות העומק היהודיות. במהלך המפגש נצטרף למסורת ארוכת שנים של בעלי מדרש ותלמודיסטים שניסו ללמוד מחדש את תורתם הייחודית מתוך שיח עם השינויים התרבותיים שסבבו אותם.

משתתפים: אודי ליאון ויאיר רווה