פאנל יוצרים ודיון סביב ספרו האחרון של פרופסור ירון שמר “זהות, מקום וחתרנות בקולנוע המזרחי העכשווי בישראל”. שמר מציג בספרו את המחקר המקיף והשיטתי ביותר שנעשה עד כה על סרטים שנעשו בידי יוצרים מזרחיים, ועוסק בשאלה כיצד סיפורים ודמויות נותנים ביטוי לזהות מזרחית בתוך ההקשר הרחב של המרקם החברתי בישראל.

פאנל בהנחיית: ג’אד נאמן ובהשתתפות: מיטל אבוקסיס, דוקי דרור, רמי קמח וחביבה פדיה.