הקרנת שני פרקים מהסדרה של הבמאי איציק לרנר, על מצב המלחמה היומיומי שמתקיים מעל ומתחת לפני השטח בין המתנחלים לתושבים הפלסטינאים.