הקרנת בכורה בנוכחות הבימאית

אקסטרנשטיינה מתמקד תצורת סלעים בצפון גרמניה שמושך אליו ניאו-פגאנים, שוחרי העידן החדש, וניאו נאצים. חסידי תורות ואידיאולוגיות אלו מתקבצים באתר כדי לציין חגים ומועדים, כאשר כל כת מנכסת את הנוף יוצא הדופן של אקסטרנשטיינה ומטמיעה אותו במיתולוגיה סביבתית, רוחנית ופוליטית העולה בקנה אחד עם הדוקטרינה שלה. הסרט חושף את האופן הסבוך שבאמצעותו רומנטיות גרמנית, קיצוניות פוליטית עכשווית, ורוחניות בת זמננו בסגנון העידן החדש, מעבדים ומייצרים תפיסות מהותיות שונות של היסטוריה, מיתוס, טבע, קהילה וזהות האדם. אקסטרנשטיינה בוחן את האופן בו תרבות חילונית רציונליסטית מתכחשת למשיכה העצומה שיש גם כיום לאמונות מיתיות וקיצוניות ולחוסר היכולת שלה להמציא הסבר לעצמתן.

צוות

מפיק: קרן רוסו | צילום: הנינג סטירנר, ארתורו ד. סמית | עריכה: אליס פאוול | פסקול: דניאל מאיר