הקרנה בנוכחות הבמאי.

זיכרון מעורפל של עזיבה. אורן, חסר כיוון באמצע שנות העשרים לחייו, מתנתק מחבריו ומסביבתו בסצינה האלטרנטיבית של מרכז העיר, ירושלים. דרך אינספור לילות מבוזבזים ורועשים הוא הולך ומאבד את הקשר לאנשים שסביבו, כלוא בתוך ראיית עולם שבורה.

עצמאי קצר – מוקרן מחוץ לתחרות הרשמית

צוות

מפיק: יותם מיכאל יוגב | שחקנים: אבישי רוזנברג, אוליאנה סתוי, איתמר המרמן, יהונתן עפרת