:המכללה האקדמית ספיר מציגה
Hebrew (Israel)English (United Kingdom)

 

חזרה לארץ המובטחת

Return to the Promised Land
ארמניה / 1991 / אחר / 87 דקות / ארמנית
Armenia \ 1991 \ Other \ 87 min' \ Armenian
שפות כתוביות: אנגלית
Subtitles Language: English
הסרט נפתח בקטעי ארכיון המציגים את האירועים הגורליים ששינו את פניה של ארמניה בתחילת שנות ה-90. מיד לאחר מכן עובר הסרט לגולל סיפור אישי באמצעות דימויים; בצפון ארמניה שלאחר רעידת האדמה, תחת התנאים הקשים שנגרמו כתוצאה מהמלחמה ומהמשבר הכלכלי, מצליחים שני פליטים צעירים, על אף כל הקשיים, לשקם את ביתם ומביאים לעולם ילדים למען העתיד. הסרט הינו דיון מדויק במצבה של ארמניה מיד לאחר קבלת העצמאות ומטאפורה להישרדותו של העם הארמני בתנאי קיצון.
The film opens with archive segments that depict the crucial events that changed the face of Armenia in the early 1990s. Immediately thereafter the film goes on to reveal a personal story through imagery: Following the earthquake in North Armenia, in a region ravaged by war and by the financial crisis, two young refugees overcome all the hardships and manage to restore their home and bear children for the sake of the future. The film is a piercing discourse on the state of Armenia following its independence and a metaphor for the survival of the Armenian people in extreme circumstances.

בימוי: הרוטיון חצ'טוריאן
הפקה: הרוטיון חצ'טוריאן, Gevorg Gevorgyan
חברת הפקה: Hayfilm Studio
תסריט: הרוטיון חצ'טוריאן, מיכאל סטמבולטיאן
צילום: ארטיום מלקומיאן
עריכה: הרוטיון חצ'טוריאן

Director: Harutyun Khachatryan
Producer: Harutyun Khachatryan, Gevorg Gevorgyan
Production Company: Hayfilm Studio
Script Writer: Harutyun Khachatryan, Mikayel Stamboltsyan
Camera: Artyom Melkumyan
Editing: Harutyun Khachatryan
 
יום ה' 3.6 
13:00  אולם 2

הקרנת בכורה בנוכחות הבמאי
Thursday 3.6 
13:00  Cinema 2

Premiere with the attendance of the director
עיצוב האתר: אולגה גולצר