:המכללה האקדמית ספיר מציגה
Hebrew (Israel)English (United Kingdom)

 

זרמים קטועים

Interrupted Streams
ישראל - שוויץ / 2010 / תיעודי / 72 דקות / ערבית
Israel - Switzerland \ 2010 \ Documentry \ 72 min' \ Arabic
שפות כתוביות: אנגלית
Subtitles Language: English

מסלולי חיים נפגשים בכפר אחד בגדה המערבית. לאורך קווי צנרת המים השבורה נעים אנשי הכפר במסלוליהם לעבר עתיד לא ברור. ישראל, השולטת על מקורות המים, מספקת מעט מים לשתייה, וכאשר זרם המים אינו ודאי - דבר לא יכול להתפתח. השליטה על הלחץ בצינורות אינה רק שליטה באורח החיים, אלא גם בתודעה‎.

Paths of lives are crossed in one village in the West-Bank. Along the broken water pipelines, villagers walk on their courses towards an indefinite future. Israel that controls the water, supplies only a small amount of water, and when the flow of water is not certain nothing can evolve. The control over the water pressure not only dominates every aspect of life but also dominates the spirit.


בימוי: אלכסנדר גוצ'מאן, גיא דוידי
הפקה: אלכסנדר גוצ'מאן, גיא דוידי
חברת הפקה: אלכסנדר גוצ'מאן, גיא דוידי
צילום: אלכסנדר גוצ'מאן, גיא דוידי
עריכה: אלכסנדר גוצ'מאן, גיא דוידי
עיצוב פסקול: גל תושייה
מוזיקה מקורית: אבנר גבריאלי

Director: Alexandre Goetschmann, Guy Davidi
Producer: Alexandre Goetschmann, Guy Davidi
Production Company: Alexandre Goetschmann, Guy Davidi
Camera: Alexandre Goetschmann, Guy Davidi
Editing: Alexandre Goetschmann, Guy Davidi
Sound Design: Gal Tushiya
Original Music: Avner Gavrieli
 
יום ג' 1.6 
16:00  אולם 1

הקרנת בכורה בנוכחות הבמאים ומשתתפי הסרט
Tuesday 1.6 
16:00  Cinema 1

Premiere with the attendance of the director and film participants.
עיצוב האתר: אולגה גולצר